Deelgebied

Visie

Tijdens het ontwikkelen van een visie beschrijf je wat cultuureducatie voor jouw school betekent en wat je ermee wil bereiken. Cultuureducatie is een breed vakgebied, waarmee leerlingen zich op diverse gebieden verder kunnen ontwikkelen. Welke ontwikkelingen dat moeten zijn bepaal je met elkaar in dit deelgebied.

Een visie vormt de basis voor helder beleid. Het is de rode draad van waaruit je keuzes maakt, wat leidt tot samenhang in activiteiten. Je voorkomt ad hoc beslissingen die mogelijk niet bijdragen aan de ontwikkeling die je voor je leerlingen voor ogen hebt. Daarnaast helpt het je om vanuit een duidelijke visie een programma te ontwikkelen met samenwerkingspartners. Belangrijk is dat het team zich in een visie herkent, zich betrokken voelt en er enthousiast van wordt. 

Wat komt er aan bod?

Een visie bestaat meestal uit een korte tekst. Deze tekst is een weergave van een proces of gesprek over de waarde van cultuureducatie op school. De visie is concreet en de doelen zijn helder beschreven. Een visie die werkt staat niet alleen op papier, maar is terug te zien in de school.  Een visie is niet statisch, maar groeit mee met de school. 

Hoe dit deelgebied er voor jouw school uitziet hangt af van waar de school op dit moment staat. Evi heeft je daar aanknopingspunten voor gegeven. In het routegesprek heb je dit samen met het cultuurpunt concreet gemaakt.   

Het kan zijn dat je nog geen visie hebt op cultuureducatie en deze gaat uitwerken. Of dat je juist je visie wil aanscherpen, meer draagvlak wil creëren bij het team of je visie onderdeel wil maken van kwaliteitszorg. Het cultuurpunt uit je regio ondersteunt jullie bij de stap die jullie willen zetten.   

1.