Deelgebied

Samenwerking

Op weg naar een sterke samenwerking met kunstenaars, kunstvakdocenten en culturele instellingen.

De samenwerking met kunstenaars, kunstvakdocenten, verenigingen en culturele (erfgoed) instellingen kan bijdragen aan betekenisvolle cultuureducatie voor jullie leerlingen. Hoe richt je dat goed in?  

Er zijn veel verschillende manieren waarop je kunt samenwerken met deze culturele partners. Welke eisen stel je aan hen? Vind je het fijn als zij met voorstellen komen, of werk je liever samen aan de opzet van een activiteit? Wanneer is samenwerking voor jullie eigenlijk geslaagd? In hoeverre wil je hierin het voortouw nemen?  Op basis van je visie en doelstellingen kun je culturele partners vragen een voorstel uit te werken hoe zij kunnen bijdragen aan de doelstellingen. 

Hoe dit deelgebied er precies voor jullie school uitziet, hangt af van jullie vraag. Dit heb je in het routegesprek verkend. Het kan zijn dat jullie nieuwe samenwerkingen willen opstarten, of bijvoorbeeld willen werken aan een structureel partnerschap met iemand waar je graag mee samenwerkt.   

Het cultuurpunt kan jullie ondersteunen in jullie vraag. Het cultuurpunt zorgt voor een goede match, en ondersteunt in het gesprek.   

Samenwerking foto

Inzetten op Samenwerking?

c2a