Stap 3

Routegesprek

Evi heeft je inzicht gegeven in de huidige stand van zaken rondom cultuureducatie op jouw school, op het gebied van visie, programma, samenwerking en deskundigheid. Waar ga je nu mee aan de slag? Dit bepaal je in het routegesprek.

Samen met de begeleider van je cultuurpunt bespreek je wat de uitkomsten van Evi betekenen voor jouw school. Welke ontwikkelstap willen jullie de komende tijd gaan zetten? Samen formuleer je een heldere ontwikkelvraag, bepaal je focus en vertaal je deze naar een plan van aanpak. Ook bespreek je hoe het team betrokken wordt bij de planvorming.

Wie?

De directie, icc´er(s) en de begeleider van het cultuurpunt.

Hoelang?

Een routegesprek duurt 1,5 tot 2 uur. Na het routegesprek vul je het format projectplan in.

4.