Deelgebied

Programma

Het deelgebied programma gaat over de concrete invulling van het curriculum van jullie school op het gebied van cultuureducatie voor de leerlingen. In welke mate sluiten de activiteiten aan bij jullie visie op cultuureducatie? En hoe is de samenhang van die activiteiten met de rest van jullie onderwijs?

Wat komt er aan bod?

Als school kun je je programma op verschillende manieren opbouwen. Programmaonderdelen kunnen incidenteel en ad hoc plaatsvinden, maar kunnen ook op elkaar afgestemd worden. Door je programma samen te stellen vanuit bewuste keuzes wordt cultuureducatie voor leerlingen steeds betekenisvoller.   

Waar kun je bij dit scenario aan denken?   

  • Breng als school in kaart hoe jullie programma eruitziet.   
  • Verken hoe je de culturele activiteiten (meer) op elkaar kunt afstemmen. (Bijvoorbeeld thema’s, projectweken of opeenvolgende lessen op vaste momenten in de week).  
  • Bespreek met je cultuurpunt jullie huidige programma en/of cultuurmenu en bekijk en toets hoe dat aansluit jullie visie.  
  • (Her)formuleer heldere doelen voor cultuureducatie, en toets in hoeverre jullie activiteiten daaraan voldoen.   
  • Ontwikkel en organiseer nieuwe activiteiten die aansluiten bij jullie visie.   

 Het cultuurpunt in je regio kan je hierin begeleiden.   

5.

Wat is de kern van jullie Programma?

c2a