Stap 1

Intakegesprek

De intake is de aftrap van jullie proces. Tijdens de intake zitten de icc’er, de directeur en het cultuurpunt om tafel, samen maken jullie concreet wat deelname aan Cultuureducatie met Kwaliteit betekent. Verwachtingen, verantwoordelijkheden en randvoorwaarden worden zo helder mogelijk gemaakt. Zo weet je precies waar je aan begint.

Wie?

Directie, -icc´er(s) en de begeleider van het cultuurpunt.

Hoelang?

Het intakegesprek duurt 1,5 uur.

CMK-film

Benieuwd naar vormen van cultuureducatie en wat het met leerlingen doet? Bekijk dan dit filmpje!

Over eigenaarschap en commitment

Als je deelneemt aan Cultuureducatie met Kwaliteit gaan we ervan uit dat je als school graag wilt groeien in cultuureducatie. We verwachten van je dat je je committeert aan die ontwikkeling en dat je kan en wil investeren hierin, in inzet, tijd en geld. Kijk hier goed naar, en leg eventuele twijfels of zorgen op tijd op tafel.

We geloven erin dat cultuureducatie alleen kan slagen als jullie zelf de regie in handen hebben. Jullie bepalen zelf hoe jullie je op het gebied van cultuureducatie willen ontwikkelen, hoe groot die ontwikkeling zal zijn en in welk tempo deze wordt volbracht. Dat noemen we eigenaarschap. Het cultuurpunt geeft jullie hierin ruimte, begeleidt jullie naar een plan dat past bij jullie wensen, en zet haar kennis, kunde en netwerk in.