Stap 2

Evi

Evi is een digitale vragenlijst die je helpt in kaart te brengen waar jouw school staat op het gebied van cultuureducatie en geeft tips en ideeën voor vervolgstappen. Evi biedt dus geen kant-en-klaar plan voor de toekomst, maar helpt jouw school een eigen plan te ontwikkelen.

Je kunt geen foute antwoorden geven, Evi helpt je om zelf te bepalen wat goed is en wat beter zou kunnen.

Evi is voor en van de school. Door Evi in te vullen bouw je een eigen dossier op waarin de  ontwikkeling van de school wordt vastgelegd. Ook als er een nieuwe icc-er of directeur komt, blijft het dossier beschikbaar. Daarmee vormt Evi de rode draad voor jullie eigen cultuuronderwijs.

Evi 2.1

Begin 2024 is Evi vernieuwd. Versie 2.1 is een verkorte versie van Evi 2.0 (de vragenlijst is ingekort van ruim 50 naar 35 vragen). De belangrijkste wijzigingen zijn:

  1. de tevredenheidsvragen zijn geschrapt;
  2. de stellingen die in Evi 2.0 in alle pijlers moesten worden ingevuld, hoeven nu nog maar voor 2 pijlers (visie en programma) beantwoord te worden;
  3. de vraag: ‘hoe ga je … aanpakken’ is aangepast naar ‘wat zijn ontwikkelpunten’;
  4. de vragen waarin naar dezelfde zaken werd gevraagd zijn zoveel mogelijk gecombineerd tot 1 vraag.

Ongewijzigd zijn:

  1. de inlog en het dossier;
  2. indeling in de pijlers visie, deskundigheid, programma en samenwerking;
  3. de indeling in en vragen over de scenario’s;
  4. de vragen waarin scholen aangeven hoe zij cultuuractiviteiten in hun school vormgeven.

Naar verwachting gaat Evi 3.1 uiterlijk 1 augustus 2025 live.

Wie?

Evi wordt ingevuld door de icc’er en de directeur.

Hoelang?

Het invullen van de vragen neemt ongeveer één uur in beslag. Het is handig om relevante documenten bij de hand te houden, zoals het schoolplan en eventueel andere beleidsstukken. Wanneer je de vragen hebt ingevuld en op ’terugkoppeling’ hebt gedrukt, kunnen er geen wijzigingen meer worden doorgevoerd. Je ontvangt na het invullen een rapportage.

Evi-dossier

Het invullen van de digitale vragenlijst levert een Evi-dossier op. Deze geeft inzicht in de huidige situatie op basis van vier vaste onderdelen: visie, programma, deskundigheid en samenwerking en het geeft de samenhang tussen deze onderdelen weer. Hoe wordt bijvoorbeeld de visie zichtbaar in het programma voor de leerlingen? Ook doet Evi suggesties wat je als school kan doen om in een volgend scenario terecht te komen.

Evi kan tijdens een CMK-periode meerdere keren ingevuld worden, zo is te zien welke ontwikkeling de school doormaakt. In hoeverre is de visie bijvoorbeeld veranderd? En welke stappen zijn er gezet op het gebied van deskundigheidsbevordering?

Het Evi-dossier kun je delen met je routebegeleider, zodat jullie de uitkomsten kunnen bespreken in het routegesprek.

Foto Evi

Toegang tot Evi

Je kunt het hele jaar door Evi invullen, afhankelijk van jullie eigen planning en voortgang met de Route Cultuureducatie.

De school ontvangt op het algemene e-mailadres een mail met registratielink. De afzender van dit bericht is noreply@evi2.nl of evi@cultuuroost.nl. Bewaar deze mail goed. Heb je de mail niet ontvangen? Check dan eerst de spambox en neem contact op met Cultuur Oost via evi@cultuuroost.nl.

Met de registratielink kun je als school een eigen wachtwoord aanmaken. Het e-mailadres kan NIET gewijzigd worden, deze is namelijk gekoppeld aan het Evi-systeem. Bewaar het wachtwoord en mailadres goed, zodat je het over twee of drie jaar weer paraat hebt als je Evi opnieuw gaat invullen.