Deelgebied

Deskundigheid

In deze stap bepalen jullie welke deskundigheid er nodig is in jullie team. Jullie zetten hierin stappen met training en coaching.

Aan de basis van goede cultuureducatie voor leerlingen, ligt deskundigheid van directie, leerkrachten en icc’er. Het cultuurpunt ondersteunt jullie tijdens het routegesprek om een heldere vraag te formuleren en kijkt met jullie welke vorm van deskundigheidsbevordering daarbij het beste past. Samen gaan jullie op zoek naar een trainer of vakdocent die deze vraag kan beantwoorden.

Vanuit deze deskundigheid kun je als team vol zelfvertrouwen bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Deskundigheidsbevordering heeft de meeste impact als het aansluit bij jullie visie op cultuureducatie.

Als je op langere termijn de deskundigheid van het team wil bevorderen, is het belangrijk om na te denken over borging. Bijvoorbeeld door structureel middelen en tijd te reserveren in de begroting, een meerjarenplan op te stellen en deskundigheidstrajecten te evalueren.

pexels-magnetme-5839453