Over Route Cultuureducatie

Als Interne Coördinator Cultuureducatie (icc’er), leerkracht of directeur wil je de kwaliteit van cultuureducatie op jouw school verbeteren. School is immers meer dan taal en rekenen, je gunt je leerlingen creativiteit en een open blik op de wereld. Daarom hebben jullie je ingeschreven voor deelname aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Maar waar nu te beginnen?  

Cultuureducatie met Kwaliteit

CMK is een landelijk programma van het Ministerie van OCW, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het LKCA, in samenwerking met lokale partners. 

Scholen, culturele aanbieders en gemeenten werken samen aan beter cultuuronderwijs. Het Gelderse programma Cultuureducatie met Kwaliteit is opgebouwd vanuit de dagelijkse praktijk. Vanuit de klas dus, want daar gebeurt het. De provincie Gelderland en het Rijk financieren deze samenhangende aanpak om de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te borgen.  

CMK 2021-2024 werkt aan:

  • De kwaliteitsverbetering van cultuureducatie op basisscholen en op scholen voor speciaal onderwijs.
  • Een duurzaam programma voor elke school waarin kwaliteitsverbetering van cultuureducatie centraal staat, passend binnen visie en mogelijkheden van de individuele school.
  • Het bereiken van meer scholen met een achterstandsscore of scholen in gebieden met een cultuurarme omgeving.
  • Deskundigheidsbevordering van leraren en educatief medewerkers.

Lees hier meer over CMK 2021-2024.

Route Cultuureducatie 

De Route Cultuureducatie is de werkwijze waarop we het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in Gelderland vormgeven. De Route geeft houvast en biedt een overzicht van de stappen die je in dit proces kunt zetten. Het uitgangspunt is de ontwikkeling die jullie als school voor ogen hebben.   

De eerste drie stappen van de Route Cultuureducatie zijn voor iedereen hetzelfde. In de intake stem je de verwachtingen zo helder mogelijk af. Vervolgens kijk je met het evaluatieinstrument Evi waar jullie nu staan. In het Routegesprek bepaal je waar je naartoe wilt en welke stappen je daarvoor gaat zetten. Zo bepaal je zelf hoe het vervolg van de route eruit gaat zienDe onderwerpen visie, programma, deskundigheid, samenwerking vormen daarvoor de basis 

Samen op weg 

Bij het vormgeven en uitvoeren van de Route Cultuureducatie word je professioneel ondersteund door een begeleider van een cultuurpunt uit jouw regioJullie gaan in gesprek en maken samen afspraken, met als doel te komen tot een koers die past bij de ambities en mogelijkheden van jouw school 

Deze site is bedoeld als ondersteuning bij het proces dat jullie als school en cultuurpunt samen aangaanDe site geeft je inzicht in wat elke stap inhoudt, wie welke rol heeft, hoeveel tijd je kwijt bent en wat er van je verwacht wordt. Ook vind je achtergrondinformatie, downloads en filmpjes. 

Onze visie op cultuureducatie  

Kinderen leren zichzelf en de wereld beter kennen door het maken en meemaken van kunst. In een creatief proces kunnen ze gevoelens uiten, zich verwonderen en vaardigheden eigen maken. Deze ervaring leren ze begrijpen, analyseren en betekenis geven. 

Initiatief 

Route Cultuureducatie is een initiatief van Cultuur Oost en Amphion Cultuurbedrijf, Muzehof Centrum voor de Kunsten, Cultuurbedrijf RIQQ, Cultuurplein Noord Veluwe en Cultuurkust.  

Route Cultuureducatie is een website van Cultuur Oost en is ontwikkeld voor cultuurpunten en scholen uit Gelderland. Onderdelen van deze website mogen niet overgenomen of gewijzigd worden zonder toestemming van Cultuur Oost. Wil je (onderdelen van) de Route Cultuureducatie anders inzetten dan we op deze site beschrijven of buiten Gelderland gebruiken? Neem dan contact op met Joanne Bobbink via joannebobbink@cultuuroost.nl.

amphion
muzehof_logo_2000_wit
thumbnail_Logo_300DPI_RIQQ
cultuurplein-logo
Cultuurkust logo
Cultuur Oost logo nodiscriptor zwart RBG