Deelgebied

Visie

In deze stap ondersteun je de school om te bepalen vanuit welke visie op cultuureducatie ze aan de slag gaan. Wat willen ze hun leerlingen meegeven met cultuureducatie?

In een visie op cultuureducatie beschrijft een school wat cultuureducatie voor ze betekent en wat ze ermee wil bereiken. Een visie vormt de basis voor helder beleid. Het is de rode draad van waaruit je keuzes maakt, wat leidt tot samenhang in activiteiten. De school voorkomt hiermee ad hoc beslissingen die mogelijk niet wezenlijk bijdragen aan de ontwikkeling die ze voor haar leerlingen voor ogen heeft. Het helpt ze daarnaast om te bepalen welke deskundigheid van leerkrachten gewenst is, het programma vorm te geven en om met samenwerkingspartners een programma te ontwikkelen. Belangrijk is dat het team zich in een visie herkent, zich betrokken voelt en er enthousiast van wordt. Een visie is niet statisch, maar groeit mee met de school.

Wat is jouw rol?

Er is veel diversiteit in de scholen die meedoen met de route. Sommige scholen willen hun visie gaan ontwikkelen, andere scholen willen hun bestaande visie actualiseren.  

Jouw rol hangt dus af van wat de school wil, zij heeft immers de regie. Wanneer is het werken aan een visie voor hen geslaagd? Wat zijn hun doelen? Hoe willen ze het team daarbij betrekken? Het is aan jou om dat te bevragen en om daar vervolgens vanuit je kennis en ervaring bij aan te sluiten. Je kan denken aan het volgende: 

  • Visievorming is onderdeel van de icc-cursus. Je kunt in afstemming met de school de icc’er in opleiding begeleiden bij het gesprek met de directie en het team.   
  • Een school wil een visie opstellen of de huidige visie opfrissen. Je kan een (externe) trainer voordragen die dit traject met de school kan oppakken.   

Heb je vragen over het werken met een school aan visievorming? Ben je op zoek naar een trainer die aansluit bij de vraag van de school? Neem contact op met je adviseur van Cultuur Oost. Jouw adviseur bekijkt graag samen met jou de mogelijkheden.    

1.