Deelgebied

Samenwerking

Je ondersteunt de school op weg naar een sterke samenwerking met kunstenaars, kunstvakdocenten en culturele instellingen.

De samenwerking met kunstenaars, kunstvakdocenten, verenigingen en culturele (erfgoed) instellingen kan bijdragen aan betekenisvolle cultuureducatie voor leerlingen.   

Er zijn veel verschillende manieren waarop een school kan samenwerken met culturele partners. Welke eisen stellen ze aan hen? Willen ze dat partners zelf met voorstellen komen, of werken ze liever samen de opzet van een activiteit uit? Wanneer is samenwerking voor een school eigenlijk geslaagd? En in hoeverre wil de school hierin het voortouw nemen?   

Ieder antwoord op deze vraag is goed. Je begeleidt de school in dit deelgebied in wat zij met samenwerking willen bereiken. Dit heb je verkend in het routegesprek.   

Wat is jouw rol?

Hoe dit deelgebied er precies voor de school uitziet, hangt af van de vraag. Het kan zijn dat de school nieuwe samenwerkingen wil opstarten, of bijvoorbeeld wil werken aan een structureel partnerschap met iemand waar ze al prettig mee samenwerken.   

Als cultuurpunt ondersteun je deze vragen. Je zorgt voor een goede match en brengt het gesprek op gang. Je ondersteunt de school bij het formuleren van een heldere en haalbare vraag aan bijvoorbeeld de vakdocent. Vervolgens ondersteun je de vakdocent bij een passend aanbod. 

Samenwerking foto

Samenwerking stimuleren?

c2a