Stap 3

Routegesprek

Op basis van de uitkomsten van Evi ondersteun je de school in het bepalen en definiëren van de ontwikkeling die ze graag door zouden willen maken. Je werkt dit samen met de school uit tot een plan voor de komende periode.

Wie?

De directie, icc’er en de procesbegeleider. Eventueel sluit ook de werkgroep cultuur of een of meerdere teamleden van de school aan.

Hoelang?

Een routegesprek duurt 1,5 uur.

In gesprek met de directie en de icc’er (en eventueel een aantal leden uit het team) bespreek je de uitkomsten van Evi. Je coacht de school vervolgens om een heldere ontwikkelvraag te formuleren voor de komende periode. Je kijkt samen hoe de school hier vorm aan kan geven, en wat realistisch en haalbaar is. Dit vertaalt de school naar een projectplan waarin ook rollen en taken worden verdeeld. Ook bespreek je hoe het team betrokken wordt bij de planvorming.

4.