Deelgebied

Programma

Je werkt met de school aan een samenhangend geheel van activiteiten voor de leerlingen.

Het deelgebied programma gaat over de cultuureducatie activiteiten die de school voor leerlingen organiseert. Denk bijvoorbeeld aan de lessen op school door leerkrachten, workshops van vakdocenten, en bezoeken aan culturele instellingen of erfgoedinstellingen. 

Een school kan haar programma op verschillende manieren opbouwen. Programmaonderdelen kunnen incidenteel en ad hoc plaats vinden, maar kunnen ook op elkaar zijn afgestemd. Door samenhang aan te brengen tussen activiteiten, wordt cultuureducatie voor leerlingen betekenisvol.    

Wat is jouw rol?

Als cultuurpunt begeleid je de school in het maken van bewuste keuzes in hun programma. Je houdt ze steeds scherp: draagt wat ze doen echt bij aan wat we willen bereiken?   

Hoe dit gesprek eruitziet bepaal je in afstemming met de school. Je kunt denken aan het volgende:   

  • Verken met de school hoe ze de culturele activiteiten (meer) op elkaar kunnen afstemmen. (Bijvoorbeeld met thema’s, projectweken of opeenvolgende lessen op vaste momenten in de week).  
  • Ondersteun de school bij het in kaart brengen van het huidige programma. Wat gebeurt er in de klassen? Wat doen leerkrachten zelf en waar heeft extern aanbod een plek. Is dit leerkracht afhankelijk?  
  • Ondersteun de school bij het (her)formuleren van heldere doelen voor cultuureducatie, en toets in hoeverre activiteiten daaraan voldoen.  
  • Ontwikkel en borg waar nodig nieuwe invulling voor het programma.  
5.

Vormgeven van het Programma

c2a