Stap 2

Evi

Evi is een digitale vragenlijst en instrument die basisscholen helpt in kaart te brengen waar ze staan op het gebied van cultuureducatie en geeft tips en ideeën voor vervolgstappen. Evi biedt geen kant-en-klaar plan voor de toekomst, maar helpt scholen een eigen plan te ontwikkelen.

Scholen kunnen geen foute antwoorden geven, het instrument helpt zelf te bepalen wat goed is en wat beter zou kunnen.

Evi is van en voor de school. Door Evi in te vullen bouwen scholen hun eigen dossier op waarin hun ontwikkeling wordt vastgelegd. Ook als er een nieuwe icc-er of directeur komt, blijft het dossier beschikbaar en vormt daarmee de rode draad voor het cultuuronderwijs.

Wie?

Het invullen van Evi kan door de school zelfstandig worden uitgevoerd.

Hoelang?

Het invullen van Evi duurt ongeveer een uur.

Evi-dossier

Het invullen van de digitale vragenlijst levert een Evi-dossier op. Deze geeft inzicht in de huidige situatie op basis van vier vaste onderdelen: visie, programma, deskundigheid en samenwerking. Ook geeft het de samenhang tussen deze onderdelen weer. Hoe wordt bijvoorbeeld de visie zichtbaar in het programma voor de leerlingen? Ook doet Evi suggesties wat een school kan doen om in een volgend scenario terecht te komen.

Evi kan tijdens een CMK-periode meerdere keren ingevuld worden, zo is te zien welke ontwikkeling de school doormaakt. In hoeverre is de visie bijvoorbeeld veranderd? En welke stappen zijn er gezet op het gebied van deskundigheidsbevordering?

Evi biedt aanknopingspunten voor het routegesprek. Hierin bespreek je met de school wat de uitkomsten van de rapportage betekenen en welke stappen de school de komende tijd gaat ondernemen.

Foto Evi

Toegang tot Evi

Scholen kunnen het hele jaar door Evi invullen, afhankelijk van hun eigen planning en voortgang met de Route Cultuureducatie.

Nadat je als cultuurpunt aan Cultuur Oost hebt doorgegeven dat de school Evi wil invullen, ontvangt de school op het algemene e-mailadres een mail met registratielink. Met deze link kan de school een eigen wachtwoord aanmaken. Vervolgens kan worden ingelogd op Evi.

Informeer de school over de werkwijze van Evi nadat het intakegesprek heeft plaatsgevonden en de intentieverklaring is ondertekend. Download via onderstaande button de voorbeeldmail werkwijze Evi voor scholen.

Na het invullen van Evi ontvangt de school op het geregistreerde e-mailadres het Evi-dossier. Vraag de school of ze het dossier met je willen delen, zodat jullie de uitkomsten kunnen bespreken in het routegesprek.