Deelgebied

Deskundigheid

Welke deskundigheid is er nodig in het team om cultuureducatie een goede plek op school te geven? Het schoolteam zet hierin stappen met training en coaching.

Als je de school begeleidt bij het vergroten van hun deskundigheid heb je verschillende taken.   

Coachen – het is belangrijk dat het team – voor ze aan een scholing begint – helder formuleert wat ze wil bereiken met deskundigheidsbevordering. Soms is dat snel duidelijk, soms heeft dat meer tijd nodig. Deskundigheidsbevordering is het meest effectief als het aansluit bij de visie van de school en de doelen die ze wil realiseren met cultuureducatie.  

Expertise en netwerk inzetten – als de school helder heeft welke deskundigheidsbevordering nodig is, bekijk je samen wat de manier is om dat te realiseren. Je adviseert over de mogelijkheden van teamtraining, co-teaching en andere vormen van deskundigheidsbevordering en geeft aan welke tijdsinvestering daarbij nodig is. Met jouw kennis maak je vervolgens een goede match tussen school en trainer. 

Uitvoeren – in sommige gevallen kan het zijn dat je zelf een training of teambijeenkomst uitvoert vanwege jouw expertise op een bepaald vakgebied. Dat mag, maar hoeft niet.   

Als een school op langere termijn de deskundigheid van het team wil bevorderen, is het belangrijk om na te denken over borging. Bijvoorbeeld door structureel middelen te reserveren, een meerjarenplan op te stellen en deskundigheidstrajecten te evalueren. Jouw rol is om de school scherp te houden op de lange termijn en te adviseren over de mogelijkheden.  

Een overzicht met trainingen vindt hieronder. Heb je andere vragen over dit deelgebied of ben je op zoek naar een bepaalde trainer of training? Neem contact op met je adviseur van Cultuur Oost.   

pexels-magnetme-5839453