Over Route Cultuureducatie

Je bent als cultuurpunt betrokken bij het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) en de komende tijd ga je scholen begeleiden in hun ontwikkeling op het gebied van cultuureducatie. De Route Cultuureducatie is de werkwijze waarop we het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in Gelderland vormgeven. De Route geeft houvast en biedt een overzicht van de stappen die jij als procesbegeleider samen met de school kan zetten.

De afgelopen jaren hebben we binnen CMK gezien dat de kans op een duurzame verbetering van cultuureducatie het hoogst is als de school zelf aan het roer staat. Dit betekent dat hun ontwikkelwens centraal staat, en de school zelf regie voert. Dat noemen we eigenaarschap. De Route Cultuureducatie is hierop ontworpen. Jouw rol als cultuurpunt zit in het zorgvuldig begeleiden van dit proces, en het daarbij inzetten van je kennis, kunde en netwerk.

In het kort

De eerste drie stappen van de Route Cultuureducatie zijn voor iedereen hetzelfde. In de intake stem je met de school de verwachtingen zo helder mogelijk af. Vervolgens onderzoekt de school met het evaluatie-instrument Evi wat de huidige situatie is. In het routegesprek bepaalt de school met jou wat de ambities zijn en welke stappen daarvoor gezet moeten worden. De onderwerpen visie, programma, deskundigheid, samenwerking en de samenhang hiertussen vormen daarvoor de basis.

Samen op weg
Deze site is bedoeld als ondersteuning bij het proces dat je als cultuurpunt samen met de school aan gaat. De site geeft je inzicht in wat elke stap inhoudt, wie welke rol heeft, hoeveel tijd je kwijt bent en wat er van je verwacht wordt. Ook vind je hier achtergrondinformatie, downloads en filmpjes. Om je te ondersteunen in het voeren van goede, coachende gesprekken met de school biedt Cultuur Oost je vanuit Cultuureducatie met Kwaliteit een training aan.

Onze visie op cultuureducatie

Kinderen leren zichzelf en de wereld beter kennen door het maken en meemaken van kunst. In een creatief proces kunnen ze gevoelens uiten, zich verwonderen en vaardigheden eigen maken. Deze ervaring leren ze begrijpen, analyseren en betekenis geven.

Initiatief

Route Cultuureducatie is een initiatief van Cultuur Oost en Amphion Cultuurbedrijf, Muzehof Centrum voor de Kunsten, Cultuurbedrijf RIQQ, Cultuurplein Noord Veluwe en Cultuurkust.

Route Cultuureducatie is een website van Cultuur Oost en is ontwikkeld voor cultuurpunten en scholen uit Gelderland. Onderdelen van deze website mogen niet overgenomen of gewijzigd worden zonder toestemming van Cultuur Oost. Wil je (onderdelen van) de Route Cultuureducatie anders inzetten dan we op deze site beschrijven of buiten Gelderland gebruiken? Neem dan contact op met Joanne Bobbink via joannebobbink@cultuuroost.nl.

amphion
muzehof_logo_2000_wit
thumbnail_Logo_300DPI_RIQQ
cultuurplein-logo
Cultuurkust logo
Cultuur Oost logo nodiscriptor zwart RBG